Search:
Keywords:

INDEX

DOORSTEEK VOETBAL

Spelers : tussen 10 en 30
Materiaal : een bal
Leeftijd : alle

Men gebruikt 2 of 4 doelen. 2 ploegen spelen tegen elkaar.
Het terrein loopt tot 5 m achter de normale lijnen. Om een
geldig doelpunt te maken, moet de bal niet enkel tussen de
palen gaan, doch moet hij bovendien door een medespeler terug
opgevangen worden (= een pas geven)