INDEX

KRING TIKKERKE

Teken met het krijt een aantal cirkels, enkele minder dan er
spelers zijn.  Iemand is tikker.  Hij kan iedereen tikken
die niet in een cirkel staat.  Wie niet in een cirkel staat,
kan er een opeisen door gewoonweg iemand uit zijn cirkel te
duwen. je mag nooit met 2 in een cirkel staan en je mag niet
terug naar de cirkel waar je net uitgeduwd bent (als de
persoon die je er uit duwde er nog in staat).