INDEX

Het grote verover-je-land-en-bouw-vol-spel
 

Bij dit spel gaat het erom om bij de andere patrouilles stukken land en ook pyramides te
veroveren die op een grote landkaart ingepast moet worden. Het land bestaat uit verschillende
provincies of landsdelen. Elk onderling landsdeel wordt gevormd door 3 stukjes land.
Degene die het 3e stukje land en dus ook het landsdeel compleet maakt mag voortaan op die
provincie gebouwen wegzetten.
Er zijn 2 soorten gebouwen: Piramides en Sfinxen

SPEELVELD:

      Patrouille
 
 

                                                                                                    Patrouille
 
 

  Landkaart
 
 
 

        Patrouille
 
 

Elke patrouille krijgt dus een stapel provinciedelen mee en een aantal gebouwen.
Nu is het de bedoeling om bij de andere patrouilles provinciedelen te veroveren en om die in
de landkaart in te passen. Het groepje die zo’n provincie compleet maakt op de landkaart
krijgt het land toegeeigend. Dit wordt op de landkaart aangegeven. Dit groepje mag nu
gebouwen neer gaan zetten op hun land.
Degene met het meeste provinciedelen, provincies en gebouwen heeft gewonnen.

Waarden:
                     Provinciedeel:     25
                          Complete Provincie:     100
                     Piramide/Sfinx:    50

Plaatsen van gebouwen:
Het bouwen van gebouwen op de landsdelen mag pas gebeuren als alle provincies op zijn, dus
dat de hele landkaart vol is, of als het door de spelleiding wordt aangegeven. Dus degene die
de meeste provincies compleet heeft mag dus ook de meeste gebouwen veroveren bij de
andere patrouilles en op hun stukken land plaatsen.
 
 

Bruggen en “betoverde piramides”:
Op het moment dat de gebouwen verovert moeten gaan worden worden er op een of andere
manier Bruggen in het spel gebracht. (D.m.v. verstoppen of...) Deze bruggen kunnen 2
provincies aan elkaar brengen. Zo kan de patrouille die weinig land heeft toch nog land
veroveren om meer gebouwen te kunnen plaatsen. Deze bruggen kunnen alleen opgeblazen
worden met speciale “betoverde piramides”. Dit is een gewone piramide met een teken op de
onderkant.

-Van die bruggen en piramides worden er maar enkele verstrekt.

-Per provincie mogen er max. 2 piramides en 3 sfinxen  op komen te staan.

-Het veroveren bij een andere patrouille kan gestopt worden als je getikt bent, je moet
dan terug naar je eigen patrouille en opnieuw beginnen.
 

Benodigdheden:
 -Landkaart
 -Stukken land
 -Piramides
 -Sfinxen
 -3 kleuren markers
 -Scorekaart
 -Bruggen
 -Betoverde piramides
 
 
 

De patrouille met de hoogste totaalscore heeft gewonnen.