INDEX

LEVEND KWARTETTEN (1)
 

Benodigdheden (voor 4 groepen):
- 4 kaarten van 4 verschillende kleuren
- Kaartjes (levens) van deze kleuren (aantal per kleur: 2 keer aantal kinderen in een groep)
 

                                             Spelregels:
Iedere groep krijgt 4 kaarten van dezelfde kleur, en een gebied toegewezen. De 4 kaarten moeten ze, bij
elkaar, ergens in hun gebied neerleggen (niet onder bladeren) Iedere persoon krijgt één leven (dezelfde kleur als zijn gebieds-
c.q. kwartet-kaarten). Met dit leven mag hij 'vreemde' personen in zijn gebied aftikken. Degene die wordt
afgetikt moet zijn kaartje en eventueel de kwartetkaart die hij bij zich heeft afgeven, en een nieuw leven
gaan halen bij de centrale post. (leiderspost). Buiten je eigen gebied mag je niemand aftikken. Binnen een straal van 5 meter van de kwartetkaarten mag de
aanvaller niet meer worden afgetikt; deze mag dan één kwartetkaart meenemen, om in z'n eigen gebied te
leggen. In de cirkel van de centrale post mag je alleen komen zonder leven. De gebieden kunnen worden aangegeven afzetlind (niet op
struikelhoogte spannen), de plaatsen waar de kwartetkaarten liggen echter niet, want dit verklapt hun positie.
Einde spel wanneer 1 groep alle kaarten heeft, of na bepaalde tijd. De groep met de meeste
kwartetten heeft dan gewonnen.