INDEX

LEVEND KWARTETTEN (2)
 

Benodigdheden:
- Afzetlint en/of sisal-touw
- Aantal voorwerpen; 4 van elke soort (afwasborstels, tennisballen, eetborden, vegers end.)

Spelregels:
De deelnemers worden in 4 groepen verdeeld.
In het spelgebied worden op niet al te grote afstand van elkaar 4 cirkels (doorsnede 15 - 20 m)
uitgezet, d.m.v. stukken afzetlint in bomen of struiken.
Binnen in deze gebieden wordt een kleinere cirkel (doorsnede ongeveer 3 m) gemaakt van
touw o.i.d. dat op de grond vast-ligt.

Bij aanvang van het spel krijgt iedere groep een cirkel toegewezen, en worden de voorwerpen
willekeurig over de kleine cirkels verdeeld (overal evenveel). De
groepen moeten nu proberen om zoveel mogelijk kwartetten in hun eigen middencirkel te
krijgen. Dit kunnen ze doen door één voorwerp uit een andere
middencirkel te nemen en in hun eigenste te leggen.
De leden van de betreffende groep mogen de 'dief' aftikken; doch slechts in het gebied tussen
de binnenste en buitenste cirkel (de dief mag niet meer dan één tel in
de binnencirkel staan). Als hij is getikt moet het gestolen voorwerp terug in het midden.

Er kan ook met verdedigers en aanvallers worden gespeeld; de helft van een groep zijn dan
steeds de verdedigers, en alleen zij mogen aftikken.

Winnen kan op verschillende manieren:
Zo gauw een groep een kwartet heeft kunnen ze een aantekening krijgen, en wordt de
winnende groep daarmee later bepaald.
Er kan ook gespeeld worden tot een bepaald tijdstip, of tot een groep bv. 3 kwartetten heeft.

Een variatie op dit spel is Levend Cluedo (1):