INDEX

LEVEND CLUEDO (1)
 

Het doel van dit spel is om er achter te komen wie de moordenaar is, van een verzonnen
persoon, waar de persoon vermoord is en wat het wapen geweest is.

Elke groep krijgt een lijst waarop alle mogelijke personen, ruimtes en wapens vermeld zijn.
Voor het spel zijn ook kaartjes nodig waar op elk kaartje ook, of een
persoon, of een ruimte of het wapen vermeld staan (elk een eigen kleur).
Je kunt zelf bepalen hoeveel mogelijke moordenaars, wapens en ruimtes je in het spel brengt,
als er van alle 3 maar even veel zijn.
Voor het spel begint, neem je van elk van de drie soorten kaartjes, er één weg; dit betreft de
moordenaar, de ruimte en z'n wapen. De overige kaartjes worden over
de groepen verdeeld, en worden in de middencirkels gelegd.

Doordat nu deze kaartjes gestolen mogen worden (één tegelijk), kunnen de groepen er achter
komen wie de moordenaar is, door steeds te noteren welke kaartjes
in het spel zitten. Om het spel sneller te laten verlopen, kun je op de lijst een aantal
aanwijzigingen geven, zodat er ook wat gepuzzeld moet worden.
Als een groep de oplossing weet hebben zij gewonnen.