INDEX

BOER EN PILOOT

Stel je een situatie voor in Nederland tijdens WO-2. Een geallieerde piloot (de 'goede') wordt
met zijn vliegmachine neergeschoten, maar weet zich met zijn
parachute te redden. Dit wordt gezien door een boer (de 'moedige') die voor het verzet werkt,
maar ook door een gezagsgetrouwe veldwachter (de 'kwaaie', de
'fascist' of de 'boef'). De boer probeert zijn piloot in veiligheid te brengen, maar kan daar
natuurlijk ook zijn eigen hachje bij verliezen.
De veldwachter wil natuurlijk graag de piloot oppakken, maar is ook attent op boeren die in
het verzet zitten.

Het spel kan het beste in een dicht bos of bij het invallen van de avond gespeeld worden. Er
moet in ieder geval voldoende mogelijkheid zijn om je te verstoppen.
De kinderen worden ingedeeld in drie groepen:
- Piloten
- Boeren
- Veldwachters

Er moeten precies evenveel boeren als piloten zijn, want zij worden paarsgewijs aan elkaar
gekoppeld; iedere boer krijgt zijn eigen piloot. De grootte van de groep
veldwachters kan aan de situatie worden aangepast.

Begin het spel door een duidelijk afgebakend gebied tot speelterrein te benoemen en spreek aan
de rand daarvan ook één thuisbasis af die door een staflid bemand
wordt.
Elke boer en elke piloot krijgt een 'leven' (kaartje o.i.d.).
De piloten krijgen enige minuten de tijd om zich ergens in dat gebied te verstoppen. vervolgens
wordt het startsignaal gegeven. Nu mogen de boeren hun piloot gaan
zoeken en proberen hem in veiligheid te brengen (dus naar de thuisbasis). Ook de veldwachters
mogen nu het speelveld betreden.

Doel:
De piloot moet ongezien door de veldwachters contact zien te leggen met 'zijn' boer. Daarna
moeten zij samen de thuisbasis proberen te bereiken.

Spelregels:
De piloot is gedurende het hele spel 'kwetsbaar' (kan door een veldwachter getikt worden) en
mag alleen maar lopen, als hij zich binnen 5 meter van zijn boer
bevind. Neemt de afstand toe, dan moet de piloot stil staan.
De boer is alleen maar 'kwetsbaar' als hij in gezelschap is van z'n piloot; d.w.z. binnen 5 meter
van deze.
Als een boer en/of piloot getikt is moet hij een nieuw leven gaan halen bij de thuisbasis, waarna
(als ze allebei dood zijn) eerst de piloot zich moet verstoppen
alvorens de boer weer los te laten.

Als boer en piloot samen op weg zijn naar de thuisbasis, kunnen zij het spel tactisch spelen; de
piloot kan zich verstoppen, terwijl de boer zonder risico de omgeving
kan verkennen.