Search:
Keywords:

INDEX

IQ-spel: Survival of the smartest

Het doel van het spel is het verzamelen van een zo hoog mogelijk IQ tussen de 60 en 140.
Komt je IQ onder de 60 dan moet je naar school, komt je IQ boven de
120 dan moet je naar het gekkenhuis. Iedereen begint met het Genormaliseerde Standaard IQ,
oftewel 90. Aangezien elke 10 minuten je IQ met 15 punten daalt, zul
je wat moeten doen om meer IQ te krijgen. Dat kan door naar de universiteit te gaan en daar
een opdracht te vervullen. In ruil daarvoor krijg je een diploma
waarmee je je IQ bij kunt laten schrijven bij de administratie. Ook kan je IQ verhoogd worden
doordat je ingestraald wordt door Jomanda. Je IQ kan verlaagd
worden door een onvrijwillig contact met de IQ-dief, die een deel van je IQ zakkenrolt.

Posten:

Administratie

Hier wordt het IQ van iedereen bijgehouden. Als je hier met een diploma aan komt zetten mag
je uit de IQ-trog grabbelen en zal je IQ aangepast worden. Ook
wordt hier elke 10 minuten je IQ verlaagd met 15 punten.

School

Zakt je IQ onder de 60, dan moet je weer naar school. Nadat je hier een aantal puzzels hebt
opgelost, word je genezen verklaard en mag je er weer tegenaan. De
administratie verhoogd je IQ weer tot 60

Gekkenhuis

Komt je IQ boven de 140, dan word je zo intelligent, dat je naar het gekkenhuis moet. Hier
moet je een aantal rare opdrachten doen. Ben je daarmee klaar, dan
gaat je IQ weer naar 90.

IQ-dief

Word je getikt door de IQ-dief dan moet je een kaart trekken. Op deze kaart staat hoeveel IQ
je verliest en daarna moet je mee naar de administratie om het
verlies in rekening te laten brengen.

Jomanda

Als je Jomanda tegenkomt dan straalt ze je IQ in en krijg je een kaartje waarmee je uit IQ-trog
1 mag grabbelen op de administratie.

Universiteit

Op de universiteit kun je doorverwezen worden naar een cursus of een onderzoeksopdracht
krijgen, waarbij je na afronding een diploma ontvangt waarmee je IQ
kunt gaan innen.

IQ-trog

Bij de administratie staan drie IQ-troggen. Hierin zitten briefjes met daarop getallen. De drie
troggen zijn opeenvolgend genummerd en hoe hoger het nummer van de
trog, hoe hoger de getallen op de briefjes. Nadat een briefje uit een trog gegrabbeld is, wordt
het aantal punten op het briefje opgeteld bij het IQ van die persoon.
Iemand kan grabbelen na ingestraald te zijn door Jomanda of na een opdracht (post o.i.d.)
afgerond te hebben aan de universiteit. Deze opdrachten kunnen drie
verschillende moeilijkheidsgraden hebben en er zijn verschillende diploma’s te halen. Elk
diploma staat voor grabbelen uit een andere trog.