INDEX

Levend Muziek Stratego Octet

Dit spel is een combinatie van Levend stratego, Ratten en Raven, dobbelen en kwartetten.
Tevens wordt een beroep gedaan op de muzikale kennis van de kinderen.

De kinderen spelen het spel per groep, en daarom is het handig als elke groep een eigen plaats
rond het speelveld krijgt waar ze elkaar kunnen terugvinden. In
principe hebben deze locaties echter geen bijzondere status, en mag daar dus ook getikt
worden.

Elke speler heeft steeds 3 kleur-kaartjes bij zich, en krijgt die bij aanvang willekeurig getrokken
uitgereikt.

Het doel van het spel is, dat een groep zoveel mogelijk octetten maakt. Dit is dus 8
kleur-kaartjes van dezelfde kleur verkrijgen. Dit kan gedaan worden, door een
een lid van een andere groep te tikken. De tikker en getikte hebben daarbij elk een bepaalde
rang. De hoogste in rang mag nu 1 van zijn 3 kaartjes omwisselen met
die van de ander. Als ze beide dezelfde rang hebben gebeurd er niets. Alvorens elkaar weer te
tikken moet 1 van de 2 eerst (actief) een ander hebben getikt.
Groepsleden mogen onderling natuurlijk vrij kleur-kaartjes omwisselen. Als 3 spelers van een
groep samen 8 kaartjes van de zelfde kleur hebben, moeten deze bij
elkaar blijven, en mogen deze niet getikt worden (en zelf ook niet tikken) totdat hun
groeps-score op een centraal scorebord met 1 is verhoogd, en ze aldaar nieuwe
willekeurige kaartjes hebben gekregen.

Het is nu het geval, dat de rang die een kind heeft, niet steeds hetzelfde is. Deze is namelijk
afhankelijk van de muziek die klinkt vanuit een centraal gelegen
Muziek-post. Om de paar minuten veranderd het soort muziek dat klinkt, en wordt er steeds
gewisseld tussen Rockmuziek, Jazzklanken, Housegestamp,
Wereldmuziek en klasiek geweld. Elke speler heeft hiervoor een Rangblad bij zich. Dit is voor
elke groep een zelfde blad, met daarop een tabel waarvan is af te
lezen hoe hoog je rang is als bepaalde muziek klinkt. Hiebij is het moment van tikken bepalend.
De waarden van de rangen verlopen van 1 t/m 5. Als je rang '5' is,
speelt jou 'super-muziek' en mag je 3, in plaats van 1 kleur-kaartje omwisselen als de andere
dan een lagere rang heeft.

Op het scorebord staat steeds een 'Bonus-kleur' aangegeven. Als een groep een octet komt
inleveren van die kleur, telt hij voor 3. Deze bonus-kleur veranderd
echter ook om de zoveel minuten.

Het is voor de spelers echter zeer wel mogelijk om invloed uit te oefenen op de muziek de
wordt gedraaid, en de kleur die bonuskleur is. Bij de muziekpost kan
door iedereen steeds een bod worden gedaan op een nieuw verzoeknummer, en een gewenste
bonuskleur. Dit gaat d.m.v. het aldaar inzetten van Noten (bruine
bonen...). Ieder die een bod wil doen laat dit aan de spelleiding weten, en stopt een aantal noten
in een blikje, en draait dit om. Ook de spelleider zelf doet mee als
hij dat nodig vindt (als er b.v. maar 1 gegadigde is..). Vervolgens wordt gekeken wie de meeste
noten heeft, en die mag beslissen wat voor soort muziek er nu gaat
klinken en welke kleur bonuskleur wordt. Alle ingezette noten worden door de leiding in beslag
genomen. Van elke groep mag echter maar 1 speler 'in' deze veiling
stappen, en is daar veilig tegen tikken.

Hoe komt een groep nu aan noten? Dit kan door een bij het tikken lager in rang gebleken speler
mee te nemen naar een Dobbel-post. Hier zijn er 6 van, die rondom
het speelveld zijn te vinden. Ook hier mag niet getikt worden. Bij elke dobbelpost staan 3
bekers, met in elke beker 2 dobbelstenen. De beide spelers en de
Dobbel-leider, schudden en draaien hun beker om en kijken wat ze zelf hebben. Nu zegt eerst
de laagste in rang, of hij denkt een lagere of hogere worp te hebben
dan de dobbelleider. Vervolgens zegt de hoogste in rang, of hij denkt een lagere of hogere
worp te hebben dan de laagste in rang. Degene die alleen gelijk heeft
krijgt vervolgens een 'noot' (bruine boon). Als ze beide gelijk hebben krijgt alleen de hoogste in
rang een noot, en als niemand het goed heeft krijgt niemand iets.

Ten slotte krijgt elk kind bij aanvang een boterhamzakje om hun bruine bonen mee te dragen en
kunnen gedurende het spel, de regels worden aangepast om alle
aspecten aan bod te laten komen en het spel soepel te laten verlopen.