INDEX

KRUISJES ZETTEN

Spelverloop:

Teken 2 kleine vierkantjes (20 X 20 cm) op de grond.  2 Spelers dagen elkaar uit.  Geef hen elk een stukje krijt.  Zij moeten proberen zo snel mogelijk in het vakje van de tegenstrever 3 kruisjes te zetten.  Uiteraard mag je de andere tegen proberen houden.