INDEX

EIERROOF
Drie groepen trekken zich terug in het speelbos. Iedere groep krijgt een eigen speelveld. Daarbinnen maakt de groep een nest van dood materiaal, zoals: takken, grond, bladeren. Het nest heeft een doorsnee van circa drie meter. Hierin liggen twee eieren (ballen ofzo). De eieren moeten bewaakt worden maar tegelijkertijd wil je bij de tegenpartij eieren roven. Als dat lukt moet dat ei in het eigen nest gelegd worden. Als je nog met een leven een cirkel binnen treedt mag je een ei meenemen. Een veroverd ei wordt snel terug gebracht en in het eigen nest gelegd. De speler die met het ei loopt heeft een vrije terugtocht. Je kunt je nest verdedigen door een aanvaller zijn leven af te pakken: je mag niet verder spelen zonder leven! een nieuw leven haal je bij het centrale punt in het bos. Welke groep heeft na een afgesproken tijd de meeste eieren in het nest? Een partij met een leeg nest blijft in het spel, door te gaan aanvallen kan dit snel veranderen.

Als de speler met ei geen vrije terugtocht heeft (dus je kunt dan je veroverde ei weer kwijtraken), en je functioneel gebruikt maakt van de ballen in het bosspel, is er een nieuw element te introduceren, namelijk het overgooien van de bal (teamspel). Dit kan een spel nog flitsender maken doordat er nu ook strijd geleverd kan worden op de terugweg.