INDEX

NOG EENS KREUPELEN EN BLINDEN

Spelverloop:

Nu worden de spelers ingedeeld in paren.  De benen van de kreupelen worden niet samengebonden.  De kreupelen staan ong. 10 meter van de blinden.  Op een teken van de leider lopen de kreupelen naar hun blinde maat, springen in diens rug, en geven hem aanwijzingen.  Het is de bedoeling dat de blinde naar de leider loopt, met de kreupele in zijn rug.  Wie het eerst de leider bereikt, wint!