INDEX

EERLIJKE RECHTER

Spelverloop:

Laat de leden een voor een binnen.  Er is een "rechtbank" opgericht, waaraan de edelachtbare "Eerlijke Rechter" zetelt.  Hij stelt zich voor en zegt dat hij daar is om recht te spreken over hen die niet eerlijk antwoorden.  Hij stelt vragen zoals: "Wat is de kleur van je schoenen".  Als het lid dan antwoordt "Bruin", is hij mis en moet hij zijn schoenen uitdoen.  Het antwoord moet namelijk zijn "Eerlijk bruin", want je moet steeds antwoorden met "Eerlijk" en dan het antwoord.

Naarmate het lid er langer staat kan je meer tips geven.