INDEX

LEVENDE WASKNIJPER

Alle deelnemers make een papieren sok, met daarop hun naam geschreven. Hun mond is de knijper, dus daar moeten ze de sok mee vasthouden. Als het signaal wordt gegeven, loop de hele groep over een veld heen. Op dat veld staat de tikker, een waslijn, die de deelnemers kan tikken door bijvoorbeeld: - de sok over te pakken met zijn mond, - de deelnemer helemaal in te sluiten met zijn armen. Ben je getikt, dan wordt je onderdeel van deze waslijn, dus je houd je elkaars handen vast.