INDEX

KETTING MAKEN

De groep wordt in 4 teams verdeeld. Elk team moet een zolang mogelijke ketting van hun eigen kleren maken.