INDEX

HET GROTE GELD-SPEL

Opzet:
De basis van het grote geld-spel is in feite een posten-spel. bij iedere post is er geld te
verdienen.
Hoeveel geld ieder groepje (3-4 leden) heeft, staat op een papier dat ze bij zich dragen. hoe
sneller of beter een post gedaan wordt, hoe meer geld er te verdienen is. Gemiddeld is de
score 10 gulden. Als een post sneller gedaan wordt of langzamer, dan wordt er bijvoorbeeld
16 gulden of maar 3 gulden verdiend.
Bij iedere post is een hulpmiddel te huur waardoor de post makkelijker wordt of sneller
gedaan kan worden. Moeten er sommetjes opgelost worden, dan kan een rekenmachine
gehuurd worden, moet er gerend worden dan kan een fiets gehuurd worden etc.
Het leuke is nu dat het om het even is of je de fiets huurt of niet; de post gaat dan wel sneller,
waardoor je meer verdient, maar je bent toch eenmalig de huur kwijt. De groepjes moeten dus
bij iedere post afwegen hoe ze de post zullen doen.

Ergens op het terrein staat de jury-tafel. Bij de jury-tafel staat een groot bord waar alle posten
op staan. De jury (2 of meer mensen) houdt de tijd bij, die elk groepje aan een post besteedt.
Zoveel mogelijk posten beginnen en eindigen dan ook bij deze tafel. De posten die ergens
anders zijn moeten extra bemand worden. Het hangt dus van deze posten af, hoeveel leiding er
in totaal nodig is. De jury-tafel dient ook als EHBO post en als informatie-balie.

Verder zitten er in het spel de volgende elementen:

1. De belasting-inspecteur.
Deze figuur, voorzien van koffertje en een lange jas loopt over het terrein. Als hij een groepje
heeft getikt dan trekt hij 10% van hun kasinhoud af, en schrijft een nieuw tegoed op het papier
van het groepje. er moet natuurlijk wel opgelet worden, dat alle groepjes evenvaak gepakt
worden.
2. De expert.
De expert zit in het midden van het terrein, onder een groot bord 'expert te huur, f 8,-'. De
groepjes kunnen de expert inhuren voor wat ze maar willen. Ze kunnen hem laten rennen,
sommejes laten oplossen, of wat ze maar verzinnen. Een groepje kan natuurlijk ook de fiets
huren, en de expert laten fietsen. Dit geheel naar eigen inzicht van de groepjes, als ze maar
betalen.
3. De loterij.
Hier kunnen de groepjes geld inzetten en m.b.v. een dobbelsteen bepaalt het lot of ze wat
gewonnen. Overleg binnen de groep over wel of niet gokken is natuurlijk heel belangrijk.
4. Koek en Zopie.
Bij deze post kun je chocomel (f 2,-) en koekjes (f 1,-) kopen zovaak je maar wilt. Sommige
groepjes zullen al hun geld opdrinken, andere delen met z'n 4-en éééén bekertje of kopen niets.

Met een beetje fantasie zijn er nog wel meer elementen bij te verzinnen.

Voorbereiding:
Er moeten ongeveer 15 posten bedacht worden voor een spel van ongeveer 2 uur. Bij iedere
post moet een hulpmiddel zijn, en er moet bepaald worden hoeveel er met elke post verdiend
kan worden. Voorbeeld: als een gemiddeld groepje 2 minuten doet over een post dan stel je
dat met 2 minuten 10 gulden verdiend kan worden. Doet een groep de post 5 seconden
sneller, dan verdienen ze 11 gulden. 10 seconden sneller betekent 12 gulden etc. Op het
kaartje wat bij de post komt te hangen schrijf je:2 min = f 10,-
+/- 5 sec = +/- f 1,-
huur fiets = f 6,-

Als een post gemiddeld bijvoorbeeld 7 minuten duurt, dan stel je dat met 20 seconden meer of
minder, 1 gulden minder of meer verdiend kan worden.
Het wel of niet slagen van het spel hangt af van het evenwicht tussen de verdienste en de huur
van het hulpmiddel. Dit moet gewoon experimenteel bepaald worden door elke post zelf te
doen, en de tijd op te nemen.
Als alle posten klaar zijn en overal hangt een kaartje met de tijd-index en de huur, dan moeten
alle gegevens van de posten (score, winst per 5 sec., huur) op een papier geschreven worden
dat op de jury-tafel komt te liggen.

Voor ieder groepje moet een papier gemaakt worden waarop wordt bijgehouden hoeveel er in
kas is. De groepjes dragen dit papier bij zich. Bovenaan het papier moet ruimte zijn voor de
naam van het groepje. Daaronder moeten 3 kolommen getekend worden. In de eerste kolom
komt het kas-tegoed van het groepje te staan. Iedere groep begint met 10 gulden.
In de tweede kolom komen onder elkaar de nummers of namen van alle posten te staan, die in
die volgorde moeten worden doorlopen (elke groep begint met een ander post). De loterij en
de chocomel post hoeven niet als post genoemd te worden, maar het kan wel.
De derde kolom is voor de score per post. Hierin wordt opgeschreven hoeveel een post heeft
opgeleverd, hoeveel ze aan huur moesten betalen, hoeveel belasting er is ingenomen of
hoeveel de chocomel kostte.
In de eerste kolom staat dus alleen te lezen hoeveel het actuele tegoed is, in de laatste kolom
staat hoeveel er telkens is bijgekomen of is afgegaan.

Verloop van het spel:
Als het spel is uitgelegd (evt. met voorbeeld) dan kunnen er groepjes van 3-4 man gemaakt
worden. Ieder groepje krijgt een papier en trekt zich terug om z'n naam te verzinnen en in te
vullen. Daarna komen ze bij de jury-tafel, alwaar ze naar hun eerste post worden verwezen.
Hoe langer het spel duurt, hoe meer geld de groepjes hebben (als het goed is) en hoe
enthousiaster ze worden. Als de tijd om is (2 uur is makkelijk te vullen) is de winnaar het
groepje met het meeste geld in kas.

Voorbeelden van posten:
1. Tekst lezen (en melden) die 500 m. verderop in het bos hangt. Fiets te huur.
2. Tekst lezen die boven in een boom hangt. Ladder te huur.
3. Sommetjes oplossen. Rekenmachine te huur.
4. Geheimschrift oplossen. Sleutel te huur.
5. Pion zoeken in bos. Plattegrond met groot rood kruis te huur.
6. Parcours afleggen met zwaar blok hout. Mag alleen, maar ook met meerderen. Ieder die
meesjouwt kost een bepaald bedrag.
7. Zinnetje in het Engels vertalen. Woordenboek te huur.
8. Puzzel leggen. voorbeeld te huur.
Het spel is zodanig van opzet dat er gemakkelijk nieuwe posten bijverzonnen kunnen worden,
of nieuwe elementen; bijvoorbeeld een struikrover of een lollyverkoper.
Belangrijk is dat de groepen alle elementen naar eigen inzicht mogen gebruiken en dat niets
vast ligt. Een groep mag dus gerust het woordenboek huren, en de expert laten vertalen, of
deze persoon inhuren om voor het groepje chocomel te halen.