INDEX

Naam in bad

Ieder steekt om beurt zijn hoofd onder water en roept zijn naam tot de anderen hem door het water heen hebben verstaan. Dan scheur je een vis uit krantenpapier, schrijf je je naam erop en speld hem op de rug.
Ik draai rond...
Iedere deelnemer krijgt een blaadje met de naam op van een andere deelnemer.
De bedoeling is dat je na het startsein drie keer rond de persoon loopt wiens naam op jouw blaadje staat.
(het probleem ligt hem en het feit dat iedereen dit moet doen)
Bekkentje:
Materiaal: bekkentjes met water, evenveel als het aantal deelnemers

Terrein: grasveld of koertje

# spelers: min. 6 max. 20
 

Spelverloop:
Iedereen ligt neer in een kring met voor zijn gezicht een bekkentje met water. Iedereen behalve één persoon, ligt met zijn gezicht in het water. Die éné persoon roept een naam, hapt lucht en steekt zijn gezicht ook onder water. De persoon wiens naam geroepen werd, heft zijn gezicht uit het water, roept zo vlug mogelijk een andere naam uit de groep, hapt lucht en steekt zijn gezicht terug in het water. Zo gaan we verder tot ...