INDEX

HET SPOOKY LABYRINT SPEL

Het Spooky Labyrint Spel is een spel waarbij alles draait om puzzelen, rennen, tikken,
intelligentie en spanning. Goed acteerwerk van leiding maakt het allemaal nog leuker.

Indien zeer veel leiding (zo'n 20 stuks) mee kan doen, is dit spel, zonder al te veel
voorbereidingen, zeer goed te doen. De meeste voorbereiding zit in het kopiëëren en knippen
van allerlei brieven, briefjes en kaartjes.
Dit spel is met wel 100 kinderen goed te spelen. Het lijkt moeilijk, maar bij een goede uitleg
hebben de kinderen het zo door, en zullen ze gedurende het spel steeds enthousiaster worden.
Het uitleggen kan het beste per groepje gebeuren, en er moet gewoon met het spel begonnen
worden, ook al zijn er toch nog vragen; het spel zit zeer logisch in elkaar en tijdens het spel
helpt de leiding een handje...

Benodigdheden:
- Groepjes van 4 kinderen.
- 4 'posten' (4 spook-huizen), ongeveer 80 meter van elkaar. Daar staan tafels, met leiding
erachter.
- 1 'post' (de hel) in het midden van die 4 huizen.
- Een Duivel (leiding)
- Een tovenaar (leiding).
- Dracula (leiding) met hoop bordjes en stift en levens.
- Een monster (leiding) met hoop bordjes en stift en levens.
- Een spook (leiding) met hoop bordjes en stift en levens.
- Opdrachten kaartjes.
- Klopgeest kaartjes.
- Groep-bladen (elke groep éééén of twee).
- Groep-nummer-kaartjes (elke groep éééén).
- Doolhof-bladen (alleen voor leiding).
- Gang-kaartjes.
- Pennen voor de groepen.

Het labyrint:
In elk van de 4 spook-huizen bevinden zich 3 kamers. Elk huis en elke kamer heeft een naam.
Indien mogelijk moeten deze 'kamers' van de huizen worden aangegeven, d.m.v. een aparte
tafel of ruimte, met voor elke kamer een leider.

Nu is het zo, dat zich tussen kamers, van verschillende huizen, gangen lopen. Elke gang heeft
een eigen naam. Er is (in het onder getekende voorbeeld) een gang tussen de WC van het
BAMBIHUIS en de EETKAMER van het VOGELHUIS, en die heet de TIJGERGANG.
Tussen kamers in hetzelfde huis lopen geen gangen.
Op deze manier ontstaat een grote doolhof; als je van een bepaalde kamer naar een
willekeurige andere wilt, moet je een aantal gangen door, en kom je dus eerst door andere
kamers in andere huizen.
Deze gangen, kamers, en huizen staan getekend op het doolhof-blad, dat voor de kinderen
geheim moet blijven. Tijdens het spel mogen de groepen vrij door het labyrint zwerven. Dit
gaat als volgt:
Een groep heeft ALTIJD 1 GANGKAARTJE bij zich. Dit is een kartonnen kaartje waarop de
naam van de gang staat waarin de groep zich momenteel bevind, en de namen van de twee
kamers (en huizen) die door deze gang worden verbonden. Bij die betreffende kamers mag de
groep zich melden. Daar krijgen ze (in alle stilte, want andere groepen in andere kamers
mogen niets horen) de namen van alle gangen te horen (of te zien op papier) die in die kamer
uitkomen.
Ze mogen NIET weten waar deze gangen naar toe lopen; dat moeten ze juist zelf
onderzoeken.
Uit deze gangen kiezen ze er éééén. Vervolgens moeten ze hun oude gang-kaartje inleveren,
en krijgen ze die, van hun keuze.
Om wijsneuzerij te voorkomen, moet de groep vervolgens minstens 8 minuten wegblijven uit
deze kamer.
Elke groep heeft éééén groep-blad (of meerdere, als kladpapier) bij zich. Op dat blad staan alle
huizen en kamers al aangegeven; het is aan de groepen om de gangen in te tekenen, zodat ze
zo snel mogelijk, zo veel mogelijk van het labyrint weten. Het is dus slim om de namen van de
gangen die in een kamer gehoord worden te noteren bij die kamer...

In het midden van deze spook-huizen, bevind zich de HEL. Dit is een gang-onafhankelijke
entiteit waarin zich de duivel bevind. De groepen kunnen ALTIJD naar de hel gaan om
speluitleg.

In het spel loopt ook een tovenaar. Deze is ook niet afhankelijk van de gangen. Als een lid van
een groep wordt getikt door deze tovenaar, dan kan hij heel de groep naar een andere gang
toveren. Hiervoor moet het gang-kaartje worden afgegeven, en krijgt de groep een
willekeurige nieuwe.

Doel van het spel:
Het spel bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel (ongeveer een half uur) moeten de
groepen zoveel mogelijk van het labyrint te weten zien te komen.
Tijdens het tweede deel moet elke groep een opdracht-kaartje gaan halen bij de duivel in de
hel, en die opdracht uitvoeren. Als hij is volbracht gaan ze terug naar de duivel, en deze geeft
de groep éééén of meer punten (hoeveel, staat op opdr.-kaartje) en een nieuwe opdracht. De
totale score kan het beste op een schoolbord worden bijgehouden, zodat de groepen weten
hoe goed ze wel niet bezig zijn.
De duivel houdt bij, welke groep welke opdracht heeft vervuld.
De groepsleden moeten bij elkaar blijven.

De opdrachten:
Ten behoeve van de opdrachten bevinden zich in sommige kamers 'klopgeesten'. Dit zijn
kaartjes met daarop tevens naam van kamer en huis.
Verder bevinden zich in het spel DRACULA, een MONSTERen een SPOOK. Deze drie
(zodanig geklede en zich gedragende) leiders hebben een kartonnen bordje om hun nek, met
daarop de naam van de gang waarin ze zich bevinden (ze zijn dus wel gang-afhankelijk). Zij
zwerven door het labyrint, en wisselen bij de kamers van bordje. Verder hebben deze figuren
ook een hoop levens bij zich.

Opdrachten zijn bijvoorbeeld:

- Tik het spook, en neem een leven van hem mee terug naar de hel.

Natuurlijk kan het spook alleen getikt worden als groep en spook zich in dezelfde gang
bevinden, en de groep het juiste opdracht-kaartje heeft. In de huizen mag niet getikt worden.
- Tik groep 2, 4, 5, 8, 9, of 13 en neem heel die groep mee naar de hel.

Wat dit betreft: Als éééén groep een andere tikt (éééén lid tikt ander) moeten beide groepen
hun nummer-kaartje en hun gang-kaartjes laten zien. Om te voorkomen dat informatie wordt
gejat betreffende de betreffende kamers, kunnen de gang-kaartjes zóó gevouwen worden, dat
alleen de naam van de gang zichtbaar is.

- Haal de klopgeesten uit de WC/BAMBIHUIS, uit de KEUKEN/VOGELHUIS en uit de
ZOLDER/VILLA VLA.

Nu moeten de klopgeest-kaartjes worden opgehaald. Deze opdrachten moeten natuurlijk zóó
gekozen worden dat de kamers moeilijk met elkaar zijn verbonden.

Naast deze 3 typen van vragen zijn er vast meer te vinden.