INDEX

Rodeo

Onbeperkt aantal kinderen.
Er worden groepjes gemaakt van drie kinderen. Eén kind buigt zich voorover tegen de rug van het tweede kinde en pakt de handen van dit kind vast. Het derde kind gaat op de rug zitten. De andere kinderen doen hetzelfde. De twe groepjes lopen op elkaar in en proberen de ruiter van zijn paard te trekken.