INDEX

Katteke aen de boome

Verloop:
een speler is de kat, de anderen zijn muizen. Iedereen plaatst zich aan een boom, behalve de kat. Op het fluitsignaal moeten alle spelers onder mekaar van boom verwisselen. Ook de kat mag zich nu een boom uitkiezen. De speler die op het einde geen boom heeft, wordt op zijn beurt kat. Het spel is nu klaar om opnieuw aan te vangen.
Variant:
Drakenjacht: De speler, die zonet kat was, wordt nu tot ridder geslagen (liefst door een koning, indien geen voorradig, dan maar door een leider). Alle muizen worden op hun beurt stuk voor stuk draken. Op het fluitsignaal moeten de draken onderling opnieuw van boom verwisselen. Een draak die door de bal van de ridder geraakt wordt, transformeert tot ridder, de ridder wordt gedegradeerd tot draak. Het spel kan opnieuw starten.
Benodigdheden:
spelers, bomen, een bal en een koning.
Duikboot of Torpedo
(vanaf 20 spelers)
Voorbereiding
De groepen worden verdeeld per +/- 5. Binnnenin ieder groepje gaat men achter elkaar gaan staan en legt de handen op de schouders van de man voor hem. Iedereen wordt geblinddoekt uitgezonderd de laatste van iedere rij.
Spel
De groepen lopen nu vrij rond en de kapitein (de laatste van iedere rij) bestuurd de boot door knepen in de schouders te geven in die voor hem (vb. Boot moet naar rechts een kneepje in de rechterschouder) dit kneepje wordt dan doorgegeven tot en met de eerste.
Ziet de kapitein een boot in zijn vizier, dan kan hij een torpedo (eerste van de boot) afvuren. Dit gebeurt door tergelijkertijd in de linker- als de rechterschouder te drukken. Wanneer de eerste dit voelt moet hij zo snel mogelijk recht voor hem uit lopen met de armen gestrekt. Wanneer hij een boot raakt dan valt iedereen af die niet tussen de torpedo en de kapitein staat. De torpedo is nu weg. Dit spel gaat door totdat enkel een kapitein meer overschiet. (Wanneer van een boot de kapitein maar meer overschiet, dan is die duikboot gezonken en bestaat hij niet meer).