INDEX

Haas en jager

Een speler is haas, de anderen zijn jagers. De haas is in het bezit van een stuk slaghout of een schild. De spelers moeten trachten hem door samenspel met een bal trachten te treffen. Wie de bal echter in handen heeft, moet blijven staan. Als de haas getroffen wordt, dan laat hij zijn slaghout vallen en wordt hij jager. De jager die hem geraakt heeft, wordt (beun)haas. De nieuwe haas kan soms in moeilijkheden geraken wanneer hij zijn slaghout niet onmiddellijk te pakken krijgt. Pech voor hem!
Benodigdheden: haas (een konijn is ook goed) jagers en een opperjager (de Jägermeister, slaghout (eventueel schild).
Haasbal
Een speler is haas. De anderen zijn Jagers. De haas moet proberen om alle jagers in het bos met zijn bal aan te gooien. De jager die als laatste overschiet, wordt haas.
Variant: De ploeg opdelen in twee gelijke helften: een helft jagers, een andere helft hazen. De jagers krijgen een band rond hun arm gebonden (zodat ze onderscheiden kunnen worden van de hazen). De hazen proberen alle jagers uit het spel te krijgen door hen allemaal aan te gooien (tiemwurik).
Benodigdheden: spelers, bal
Ambachten
De spelers staan in een kring (liefst een ronde). Een van hen verwijdert zich terwijl de anderen een ambacht kiezen. Wanneer de eerste terugkomt (en dat is maar de vraag, natuurlij) maken de anderen de bewegingen eigen aan de gekozen ambacht. U voelt hem al aankomen hij moet de uitgebeelde ambacht trachten te raden. Hij krijgt drie raadbeurten (wist u trouwens dat gokken in dit land nog steeds bij wet verboden is?). Raadt hij juist, dan gaan allen lopen en tracht hij een der vluchtenden te tikken die op zijn beurt eraan is. Raadt hij fout, ja dan weet ik ook niet wat er moet gebeuren.
Benodigdheden: spelers, ambachten
Muizenval
De spelers stellen zich op twee evenwijdige lijnen met 1m. tussenruimte en van ongeveer 10m. lengte. In't midden van deze gang bevindt zich de muis die langs een der twee uitgangen (alhoewel, een is een ingang) tracht te ontsnappen. Dat kan echter verhinderd worden door wie dacht u anders, de kat. Hij moet immers de twee uitgangen, waarvan ééntje een ingang is, streng bewaken. Indien de kat de muis gedurende een minuut in de val kan houden, dan bekomt zij de overwinning. Leuk toch, niet?
Benodigdheden: spelers, kaas (om de kat te lokken natuurlijk!)
Vergif
De spelers staan in een kring. In het midden ligt het vergif. Allen geven elkaar de hand en trachten elkaar tegen het vergif (een bus of ander voorwerp) te trekken. Die het aanraakt of de handenverbinding verbreekt, valt uit.
Benodigdheden: spelers, bus (of het hier gaat om een autobus is niet geweten)
Hanengevecht
Twee spelers, gehurkt, met onder de knieën een stok en onder de stok door de handen voor de benen gevouwen, trachten elkaar omver te dusen. Wie een hand loslaat is eveneens verloren.
Variant: twee spelers, die in een kring staan, houden hun enkels vast en trachten elkaar uit de kring te duwen. Wie de enkels loslaat, verliest ook.
Benodigdheden: Spelers, hurken, knieën, stokken en enkels.