INDEX

HET GROTE CHEMIE SPEL

Het doel van het spel is om zoveel mogelijk geld te verdienen. Om geld te verdienen moet een
groepje een opdracht van ‘‘De Chemiereus’’ uitvoeren. Zo’’n opdracht bestaat uit het maken
van een lagensysteem in twee kleuren. Om aan de stoffen voor dit systeem te komen moeten
de kinderen bij Sjaak’’s chemiedump kokertjes met stoffen halen zodat ze die op hun
thuisbasis kunnen gaan mengen. Helaas zijn er echter ook mensen van Greenpeace actief, die
de kinderen zullen proberen te hinderen. Als een kind met een kokertje getikt wordt door
iemand van Greenpeace, dan zal het zijn kokertje af moeten staan en voor de rechter gesleept
worden. De rechter zal het kind laten vast houden totdat zijn groepje de borgsom heeft
betaald. Tevens wordt het complete banksaldo van het groepje bevroren, totdat betaald is. Een
extra handicap is dat de regels van het spel niet aan de kinderen worden uitgelegd. Ze zullen er
spelenderwijs achter moeten komen. Ook loopt er iemand rond van Joop’’s reizende
auditiecircus, die kinderen vraagt auditie te doen. Deze figuur heeft verder niets met het spel
van doen.
Posten:
De Chemiereus
Hier krijgen groepjes de opdracht om een bepaalde kleurencombinatie te maken. Als ze deze
gemaakt hebben krijgen ze uitbetaald, hun saldo wordt gelijk door de bank verhoogd.
Aangezien de bank, de rechtbank en de chemiereus naast elkaar zitten, kan het
overschrijfformulier vervangen worden door een schreeuw.
De bank
Hier wordt het saldo van de groepen bijgehouden. Daarnaast wordt hier het saldo van een
groepje bevroren totdat betaling heeft plaats gevonden van eventuele borgsommen.
Greenpeace
Als een greenpeacer een kind tikt met een buisje, dan moet het kind mee naar de rechtbank,
alwaar veroordeling plaats zal vinden.
Sjaak’’s chemiedump
Een grote zandvlakte vol nieuwe ontdekkingen. Graaf maar raak, alle vaten die je vindt mag je
meenemen. Hier kunnen kinderen graven naar kokertjes. Als ze een kokertje hebben, mogen
ze gaan smokkelen. Eéén kokertje per kind.
De rechter
Hier worden kinderen die voorgeleid worden veroordeeld tot werkstraffen en boetes.
Joop’’s reizende auditiecircus
Altijd actief op zoek naar kinderen die in de soundmixshow kunnen. Heeft verder niet zoveel
van doen met het spel.
Wat betreft de lagensystemen:Het is wat zoeken om goede stoffen te vinden, maar met diverse
kleuren olie en water kun je al een eind komen. Een goede gelegenheid om je scheikunde-
boeken weer ’’n keer uit de kast te trekken.