INDEX

APPELBIJTEN

Spelers: tussen 2 en 5
Materiaal : appel
Leeftijd : alle
Een appel wordt in het midden van de kring gelegd. Iedereen
mag om beurt een hap nemen, de gene die het laatste stuk
op eet wint.