INDEX

HET GROTE VN SPEL

Introductie
Het speelveld is verdeeld in zeven sectoren, namelijk de zeven landen Irak, Zuid-Afrika,
Rusland, Frankrijk, Nigeria, Bosniëë en Zwitserland. In Irak, Zuid-Afrika, Rusland, Nigeria,
Bosniëë en Frankrijk bevinden zich handelsposten en in Zwitserland bevinden zich de
hoofdkwartieren van de VN en de Wereldbank. Het doel van het spel is, zoals altijd in het
leven, het verzamelen van zoveel mogelijk geld op je bankrekening bij de Wereldbank. De
kinderen moeten proberen met de rest van hun groepje hun saldo tot grootse hoogtes te laten
stijgen. Maar omdat het leven saai wordt met alleen maar handelen is er natuurlijk meer. De
VN legt embargo’’s op. Als op een bepaald goed voor een bepaald land een embargo ligt, dan
mag die bepaalde handelswaar niet meer in dat land verhandeld worden. Dit heeft tot gevolg
dat de prijs in dat bepaalde land voor dat bepaalde goed zwaar stijgt, maar ook dat de
blauwhelmen de kinderen op kunnen pakken wanneer ze dat goed in dat land naar binnen
proberen te smokkelen.
Terminologie
VN
De VN zit midden in het speelveld en heeft een bord waar de actuele embargo’’s op vermeld
worden.
Embargo
Een verbod om een bepaald goed in een bepaald land op zak te hebben. Hierop wordt door de
blauwhelmen gecontroleerd en bij overtreding van het embargo wordt een handelaar
overgebracht naar Zwitserland voor berechting door het tribunaal.
Tribunaal
Het VN-tribunaal dat straffen toekent voor overtredingen op opgelegde embargo’’s.
Wereldbank
De plek waar het banksaldo van elk kartel wordt bijgehouden. Het kartel met het hoogste
banksaldo is aan het einde van het spel ook het gelukkigste.
Blauwhelm
Een controleur op het gebied van embargo’’s die overtreders oppakt en naar het tribunaal
sleept.
Handelaar
Persoon die gefrustreerd probeert rijk te worden.
Handelspost
De plek in ieder land waar goederen gekocht en verkocht kunnen worden, liefst met winst.
Wisselende contacten
Het is mogelijk om wapenkaartjes te kopen. Een wapenkaartje bevat de naam van een wapen
en de kracht van het wapen in elk land. Het is vrij logisch dat je met een gletscher-werper in
Rusland iets verder komt dan in Irak, waar je gletscher meteen wegzwemt. De kracht wordt
uitgedrukt met een cijfer en het hoogste cijfer wint. Als twee handelaren van elkaar
beconcurrerende groepjes elkaar tikken, wint dus de handelaar met het in dat land
aggressiefste wapen. De winnende partij krijgt al het geld van de verliezer. Dus niet zijn wapen
of goederen.
Als een blauwhelm een handelaar tikt, moet een handelaar zijn vrachtbrieven laten zien, zodat
op embargo’’s gecontroleerd kan worden. Is de handelaar in overtreding, dan moet hij mee
naar het tribunaal voor een passende berechting.
The Italian Connection
Natuurlijk kon de Maffia het niet laten om zich te bemoeien met de opzet van dit spel en na
het overmaken van enige omkoopsommen zit dan ook een Maffia-Boss in het spel. Hier zijn
wapens te koop en bovendien is er bij hem geld bij te verdienen met illegale transacties.
Daarnaast rookt hij sigaren.
Andere weetjes
In de gebieden rond de handelsposten mag niet getikt worden. Deze veilige gebieden zullen
met afzetlint uitgezet worden. Elk groepje heeft een vrachtbrief waarop de goederen staan die
zij bezitten. Bij aan- en verkoop zijn op deze brief de aantallen goederen te veranderen.
Daarnaast staat er soep o.i.d. op. Voor de posten zullen er lijsten zijn met de embargo’’s,
waarbij voor elk 20 min van de speeltijd de dan geldende embargo’’s staan. Zo weten de
blauwhelmen of een kind in overtreding is en weten de handelsposten welke goederen tijdelijk
wat duurder moeten zijn. Daarnaast is er voor elke handelspost een lijst met de bedragen
waarbinnen alle goederen geprijst moeten zijn, zodat de goederen overal ongeveer in dezelfde
prijsklasse liggen. Iedere groep begint met 25,- uit te keren in 5 x 5,-.
Benodigdheden:
     ? Grote tonnen;
     ? Stickers (formaat adreslabel);
     ? Stiften (voor elke post een kleur, zeven dus, plus een voor elke douanier);
     ? Kaarten voor douane.
Doel van het spel
De kinderen moeten vaten met drugs van de ene kant van het speelveld naar de andere kant
smokkelen. Onderweg kunnen ze met hun vaten aanleggen bij vier bewerkingsstations. Op
zo’’n bewerkingsstation kunnen ze hun vat laten bewerken. Hoe meer bewerkingen een vat
heeft ondergaan, des te meer het opbrengt bij verkoop. Daarnaast lopen er nog een aantal
andere posten rond.
Douane
Een douanier heeft zes kaarten bij zich waarop mogelijke resultaten van de ‘‘encounter’’
staan. De kinderen trekken een kaart en kunnen lezen wat het resultaat is. Die mogelijkheden
zijn:
     ? Vat inleveren bij dichtstbijzijnde inkooppunt (2x);
     ? De douanier ziet niets;
     ? Je verliest alle bewerkingen;
     ? Je kan de douanier omkopen voor $ xxxx,- (2x, verschillende bedragen)
Als een vat ingeleverd moet worden bij het dichtstbijzijnde inkooppunt, dan loopt de douanier
mee om dat te controleren.
Quality Manager
De Quality Manager loopt rond en controleert de vaten op kwaltiteit. Als een groep hem een
vat aanbiedt dat meer dan een bewerking ondergaan heeft, krijgen ze van hem een aantekening
‘‘OK’’ op hun vat, die telt als een extra bewerking.
Maffia
Bij de Maffia, die ook los rondloopt, zijn vervalste vrijbrieven te koop. Met zo’’n vrijbrief kun
je een keer de Douane passeren, zonder een kaart te trekken. Een vervalste vrijbrief kost
1000,-.
Bewerkingsstation
Bij de vier bewerkingspunten kunnen kinderen hun vat kosteloos laten upgraden. De vier
bewerkingspunten heten Veredeling, Drogen, Zuivering en Distributie. De bewerkingspunten
schrijven hun bewerking op het etiket van het vat.
In- en Verkoop-punten
Bij de in- en verkoop-punten kunnen de kinderen vaten met drugs in- en verkopen. Als een vat
gekocht wordt, wordt er een leeg etiket opgeplakt en als een vat verkocht wordt, valt aan het
etiket de waarde van het vat af te lezen. Een nieuw vat met drugs kost 2000,-. Een vervoerd
vat kan verkocht worden aan de hand van onderstaande tabel:
Aantal bewerkingen Prijs
0 2500,-
1 3000,-
2 3500,-
3 5000,-
4 7500,-
5 10000