INDEX

LOCOMOTIEF

Spelers: tussen 5 en 25
Materiaal : lucifers en 2 lucifersdoosjes
Leeftijd : vuur

Deel je groep op in twee ploegen. Beiden krijgen een
parcours of eindpunt aangewezen dat even ver van de
startplaats gelegen is. De twee ploegen stellen zich op:
alle spelers achter elkaar (als een locomotief). Ze mogen enkel
voortbewegen aIs de voorste speler een brandende lucifer
vasthoudt. Als de lucifer uitgaat, moet de eerste speler naar
achter en kan de tweede speler (die ondertussen de voorste
geworden is) een nieuwe lucifer aansteken. De ploeg die als
eerste bij het eindpunt aankomt, is gewonnen.